Hasła do definicji:

brak talentu, uzdolnień w jakimś kierunku