Hasła do definicji:

boss, zwierzchnik, przełożony

HasłoOkreślenie hasła
menadżerboss, zwierzchnik, przełożony
managerboss, zwierzchnik, przełożony
menedżerboss, zwierzchnik, przełożony
naczelnikzwierzchnik, przełożony
bossprzełożony, zwierzchnik
szefprzełożony, zwierzchnik
dyrektorzwierzchnik, przełożony, kierownik
kierownikdyrektor, zwierzchnik, przełożony