Hasła do definicji:

bieda z nędzą, brak środków do życia

HasłoOkreślenie hasła
mizeriabieda z nędzą, brak środków do życia
mortusbieda z nędzą, brak środków do życia
niedostatekbieda z nędzą, brak środków do życia
dziadostwobrak środków do życia ; ubóstwo, bieda, niedostatek, zubożenie
ubóstwobrak środków do życia
biedabrak środków do życia
nędzabrak podstawowych środków do życia
niezamożnośćmortus, brak środków do życia
ubóstwobrak dostatecznych środków do życia, niedostatek
dziadostwobrak środków do życia ; niezamożność, mizeria, mortus, bryndza