Hasła do definicji:

bicie życiowe

HasłoOkreślenie hasła
pulsbicie życiowe
credożyciowe motto
REALIAżyciowe fakty
ciapowatośćkalectwo życiowe
kredożyciowe motto
ofermowatośćkalectwo życiowe
safandulstwokalectwo życiowe
niezgulstwokalectwo życiowe
metabolizmprocesy życiowe
dewizażyciowe motto
ślamazarnośćkalectwo życiowe
ciamajdowatośćrozlazłość, kalectwo życiowe
enzymreguluje procesy życiowe
niezaradnośćbluszczowość, kalectwo życiowe
nieudacznictwociapowatość, kalectwo życiowe
KREDOczyjeś życiowe motto
bezradnośćniesamodzielność, safandulstwo, kalectwo życiowe
niedołęstwobrak operatywności, kalectwo życiowe
niesamodzielnośćbluszczowatość, bluszczowość, kalectwo życiowe
KREDOczyjeś życiowe zasady, poglądy
cięgiciosy moralne, niepowodzenia życiowe
praktycznydbający o sprawy życiowe
fizjologiaczynności, funkcje życiowe organizmu żywego
stymulatorbodziec chemiczny lub fizyczny wzmagający procesy życiowe organizmu
ColomaLuis, 1851-1915, hiszp. pisarz, jezuita, pow. "Drobnostki życiowe"
kadawercadaver; ciało człowieka zmarłego lub śmiertelnie chorego, zatracające funkcje życiowe
pierwotniakzwierzę zbudowane z jednej komórki spełniające samodzielnie wszystkie czynności życiowe
radiobiologianauka zajmująca się wpływem promieniowania jonizującego na organizmy żywe i ich procesy życiowe
truciznasubstancja, która po dostaniu się w odpowiedniej dawce do organizmu może zakłócić jego funkcje życiowe
protoplazmaplazma, zaródź - żywa substancja, podstawowy składnik każdej żywej komórki, w którym zachodzą zjawiska życiowe, składający się z cytoplazmy i karioplazmy (zawartej w jądrze)