Hasła do definicji:

autor jednej z ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu

HasłoOkreślenie hasła
Koheletautor jednej z ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu
EklezjastesKohelet, autor jednej z ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu
EkklesiastesKohelet, autor jednej z ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu
Esteraimię żenskie (perskie ester - gwiazda) - imię głównej bohaterki jednej z ksiąg Starego Testamentu; według Biblii małżonka króla perskiego Kserksesa I. Zdrobnienia Esterka. Inne języki łac. Esther, niem. Hester, Tessa. Imieniny 24.V. 7.VII
Samuelautor dwóch ksiąg starego testamentu
Rutjedna z ksiąg Starego Testamentu
Eklezjastykjedna z ksiąg Starego Testamentu
Przypowieścijedna z ksiąg Starego Testamentu
Psalmyjedna z ksiąg Starego testamentu
Amosjedna z prorockich ksiąg Starego Testamentu