Hasła do definicji:

audycja z terenu

HasłoOkreślenie hasła
REPORTAŻaudycja z terenu
korespondentdonosi z terenu
ewakuantwywieziony z zagrozonego terenu
BmounBamum, lud afryk. z terenu Kamerunu
ZONAobszar wydzielony z większego obszaru (terenu)
MumBamum, lud afryk. z terenu Kamerunu
równiarkamaszyna z lemieszem do wyrównywania terenu
BamumBamoun, Mum, lud afryk. z terenu Kamerunu
EWAKUACJAdobytku i ludzi z terenu np. powodziowego
ortofotomapaobraz terenu otrzymany z przetworzenia zestawu zdjęć fotogrametrycznych
fladersznur z kolorowymi chorągiewkami rozwieszany wokół terenu polowania
stećakpóźnośredniowieczny nagrobek kamienny z terenu Bośni i Hercegowiny
asenizowaćusuwać w sposób higieniczny płynnych nieczystości z jakiegoś terenu
intersekcjaobraz przecięcia się powierzchni utworu geologicznego z pow.terenu
asenizacjausuwanie w sposób higieniczny płynnych nieczystości z jakiegoś terenu
asenizacyjnyzwiązany z usuwaniem w sposób higieniczny płynnych nieczystości z jakiegoś terenu
oblotlot owadów dokoła jakiegoś terenu dla zapoznania się z nim, dla złożęnia jajek
morenabłędnie tą nazwą określa się formy terenu powstałe z materiałów złożonych przez lodowiec