Hasła do definicji:

atak z chmur

HasłoOkreślenie hasła
nalotatak z chmur
opadwoda z chmur
opadywoda z chmur
OPADcoś z chmur
CentauryCentaurowie, potomstwo Kentaurosa, zrodzonego ze związku Iksjona z obrazem chmur Hery
CentaurowieCentaury, potomstwo Kentaurosa, zrodzonego ze związku Iksjona z obrazem chmur Hery
aeromancjaprzepowiadanie przyszłości na podstawie pogody, z błyskawic, grzmotów, kształtu chmur oraz kierunku i siły wiatru