Hasła do definicji:

arytmetyczna ryba

HasłoOkreślenie hasła
sumarytmetyczna ryba
ŚREDNIA... arytmetyczna, iloraz otrzymany z podzielenia sumy danych liczb przez ich ilość