Hasła do definicji:

apogeum dla Ziemi

HasłoOkreślenie hasła
apocentrumapogeum dla Ziemi
apsydyKsiężyca względem Ziemi (perigeum i apogeum)
apsydapunkty największego przybliżenia i największego oddalenia orbity jednego ciała niebieskiego względem drugiego, centralnego, np. Księżyca względem Ziemi (perigeum i apogeum), Ziemi względem Słońca (perihelium i aphelium)
satelitaksiężyc dla Ziemi