Hasło do krzyżówki:

angielska miara objętości cieczy i ciał sypkich

HasłoOkreślenie hasła
pintangielska miara objętości cieczy i ciał sypkich
litrjednostka objętości cieczy i ciał sypkich równa 1 dcm3
letekbiblijna miara objętości ciał stałych i sypkich
chomerkor, biblijna miara objętości ciał sypkich i płynów
efahebrajska miara objętości ciał sypkich i płynów, równa około 40 lub 22 litra
KWARTAdawna miara cieczy (i ciał sypkich) równa jednemu litrowi