Hasła do definicji:

amerykańskie gospodarstwo

HasłoOkreślenie hasła
ranchoamerykańskie gospodarstwo
ranczoamerykańskie gospodarstwo
fermaamerykańskie gospodarstwo rolne
domostwogospodarstwo, siedlisko
ŹREBśredniowieczne gospodarstwo.
folwarkgospodarstwo, majątek
ranczogospodarstwo jankeskie
RANCHOgospodarstwo kowboja
zagrodagospodarstwo, gumno
RANCZOgospodarstwo farmera
ranczozamorskie gospodarstwo hodowlane
gazdostwogospodarstwo na podhalu
gumnoobejście, zagroda, gospodarstwo
gazdówkagospodarstwo na Podhalu
ranczogospodarstwo w USA
sowchozradzieckie gospodarstwo rolne
kibucgospodarstwo w Izraelu
fermawyspecjalizowane gospodarstwo rolne
pegeerpaństwowe gospodarstwo rolne
obejściedomostwo, gospodarstwo, gumno
FARMAgospodarstwo hodowlane (rolne)
ranchogospodarstwo z korralem
FOLWARKdawne duże gospodarstwo rolne
farmagospodarstwo rolne na Zachodzie
KIBUCkolektywne gospodarstwo w Izraelu
gospodarkagospodarstwo (rolne), rola, hektary
fermagospodarstwo nastawione na hodowlę zwierząt
domgospodarstwo domowe, domostwo, siedlisko, lokum
kibuckolektywne gospodarstwo rolne w Izraelu
sowchozpaństwowe gospodarstwo rolne w ZSRR
facendagospodarstwo rolne w dawnych koloniach hiszpańskich
fazendagospodarstwo rolne w dawnych koloniach hiszpańskich
HACJENDAwielkie gospodarstwo (rolno-hodowlane) w Ameryce Łacińskiej
prowadzićroboty budowlane, zakład rzemieślniczy, dom, gospodarstwo domowe
fermagospodarstwo rolne nastawione na określoną gałąź produkcji
dziedzinamałe gospodarstwo rolne z zagrodą i gruntami
królikarniaferma królicza; gospodarstwo zajmujące się wyłącznie hodowlą królików
hacjendaposiadłość wiejska, gospodarstwo rolne w Hiszpanii lub Ameryce Łacińskiej
jaskółkaStanisław, aktor, Zenon Walencik - były mąż Krystyny, prowadzi gospodarstwo rolne w serialu "Plebania"
łowiskoteren łowiecki o naturalnych granicach, jednolity pod względem przyrodniczym, na którym prowadzi się gospodarstwo łowieckie