Hasła do definicji:

Tytuł dziennika organu Włoskiej Partii Komunistycznej