Hasła do definicji:

Prus, autor "Lalki"

HasłoOkreślenie hasła
BolesławPrus, autor "Lalki"
BolesławPrus, twórca "Lalki"
Prusautor "Lalki"
Hasautor "Lalki" i "Pożegnań"
Prusautor "Lalki" i "Faraona"
MILKNĄCE GŁOSYautor Bolesław Prus, (1883; nowela)
ANTEKautor Bolesław Prus, (1880; nowela)
PAŁAC I RUDERAautor Bolesław Prus, (1875; opowiadanie)
CIENIEautor Bolesław Prus, (1885; nowela)
GRZECHY DZIECIŃSTWAautor Bolesław Prus, (1883; nowela)
KATARYNKAautor Bolesław Prus, (1880; nowela)
SZKATUŁKA BABKIautor Bolesław Prus, (1878; opowiadanie)
Z LEGEND DAWNEGO EGIPTUautor Bolesław Prus, (1888; nowela)
NA WAKACJACHautor Bolesław Prus, (1884; nowela)
NAWRÓCONYautor Bolesław Prus, (1881; nowela)
PRZYGODA STASIAautor Bolesław Prus, (1879; nowela)
SENautor Bolesław Prus, (1890; nowela)
OMYŁKAautor Bolesław Prus, (1884; nowela)
KAMIZELKAautor Bolesław Prus, (1882; nowela)
POWRACAJĄCA FALAautor Bolesław Prus, (1880; opowiadanie)
PLEŚŃ ŚWIATAautor Bolesław Prus, (1884; nowela)
ONautor Bolesław Prus, (1882; nowela)
MICHAŁKOautor Bolesław Prus, (1880; nowela)
LOKATOR PODDASZAautor Bolesław Prus, (1875; opowiadanie)
ŻYWY TELEGRAFautor Bolesław Prus, (1884; nowela)
PLACÓWKAautor Bolesław Prus, (wyd. książkowe 1886)
LALKAautor Bolesław Prus, (wyd. książkowe 1890)
EMANCYPANTKIautor Bolesław Prus, (wyd. książkowe 1894)
FARAONautor Bolesław Prus, (wyd. książkowe 1897)
DZIECIautor Bolesław Prus, (wyd. książkowe 1909)
DUSZE W NIEWOLIautor Bolesław Prus, (debiut powieściowy Prusa; wyd. książkowe 1877)
CHYBIONA POWIEŚĆautor Bolesław Prus, (1880; ostateczna wersja w 1885 jako ANIELKA; zaliczana często do opowiadań)
ANIELKAautor Bolesław Prus, (jako Chybiona powieść w 1880; ostateczna wersja w 1885; zaliczana często do opowiadań)