Hasła do definicji:

P jego symbolem

HasłoOkreślenie hasła
FOSFORP jego symbolem
BORB jego symbolem
KOBALTCo jego symbolem
RADRa jego symbolem
FLUORF jego symbolem
Aresjego symbolem jest miecz
Achabjego imię jest symbolem niegodziwości
appeasementsymbolem jego jest konferencja monachijska 1938
DRZYMAŁAjego wóz był symbolem walki chłopów polskich z rządem pruskim