Hasła do definicji:

Marek Aureliusz, (Carinus, Karinus), 250-285, starszy syn cesarza Karusa, panujący od 283, znany z okrucieństwa i przepychu, z żoną Maginą Urbicą miał syna Nigriniana

HasłoOkreślenie hasła
KarynusMarek Aureliusz, (Carinus, Karinus), 250-285, starszy syn cesarza Karusa, panujący od 283, znany z okrucieństwa i przepychu, z żoną Maginą Urbicą miał syna Nigriniana
Karinus(Marek Aureliusz Karynus, Carinus), 250-285, starszy syn cesarza Karusa, panujący od 283, znany z okrucieństwa i przepychu, z żoną Maginą Urbicą miał syna Nigriniana
Carinus(Marek Aureliusz Karynus, Karinus), 250-285, starszy syn cesarza Karusa, panujący od 283, znany z okrucieństwa i przepychu, z żoną Maginą Urbicą miał syna Nigriniana