Hasła do definicji:

Kaunas, miasto na Litwie

HasłoOkreślenie hasła
KownoKaunas, miasto na Litwie
SZAWLEmiasto na Litwie.
Krewamiasto na Litwie
Święcianymiasto na Litwie
trokimiasto na Litwie
Radziwiliszkimiasto na Litwie
Szawlemiasto na Litwie
Kownomiasto na Litwie
TROKImiasto na Litwie.
TytuvenaiCytowiany, miasto na Litwie
TrakaiTroki, miasto na Litwie
trokiTrakai, miasto na Litwie
KaunasKowno, miasto na Litwie
CytowianyTytuvenai, miasto na Litwie
Kłajpedanadbałtyckie miasto na Litwie
Olitamiasto na Litwie (Niemen)
Wilkimiasto na Litwie, Okręg kowieński
Grzegorzewomiasto na Litwie, Okręg wileński
Remigołamiasto na Litwie, Okręg poniewierski
Neryngamiasto na Litwie, Okręg kłajpedzki
Szyrwintymiasto na Litwie, Okręg wileński
Szadówmiasto na Litwie, Okręg szawelski
Solecznikimiasto na Litwie, Okręg wileński
Kupiszkimiasto na Litwie, Okręg poniewierski
Jeznomiasto na Litwie, Okręg kowieński
Szkudymiasto na Litwie, Okręg kłajpedzki
Malatymiasto na Litwie, Okręg uciański
Duksztymiasto na Litwie, Okręg uciański
Żyżmorymiasto na Litwie, Okręg kowieński
Jurborkmiasto na Litwie, Okręg tauroski
Płungianymiasto na Litwie, Okręg telszański
Kurszanymiasto na Litwie, Okręg szawelski
Szakimiasto na Litwie, Okręg mariampolski
Worniemiasto na Litwie, Okręg telszański
Żagorymiasto na Litwie, Okręg szawelski
Ignalinomiasto na Litwie, Okręg uciański
Simnomiasto na Litwie, Okręg olicki
Koszedarymiasto na Litwie, Okręg kowieński
Wobolnikimiasto na Litwie, Okręg poniewierski
Poniemuńmiasto na Litwie, Okręg tauroski
Smolnikimiasto na Litwie, Okręg tauroski
Łoździejemiasto na Litwie, Okręg olicki
Godlewomiasto na Litwie, Okręg kowieński
wentamiasto na Litwie, Okręg szawelski
Władysławówmiasto na Litwie, Okręg mariampolski
Wisaginiamiasto na Litwie, Okręg uciański
pokrójmiasto na Litwie, Okręg szawelski
Siadymiasto na Litwie, Okręg telszański
Jeziorosymiasto na Litwie, Okręg uciański
Ejszyszkimiasto na Litwie, Okręg wileński