Hasła do definicji:

Izabela z "Lalki"

HasłoOkreślenie hasła
ŁęckaIzabela z "Lalki"
ŁęckaIzabela, bohaterka "Lalki"
BranickaIzabela, z domu Poniatowska, 1730-1808, siostra króla Atanisława Augusta Poniatowskiego
CzartoryskaIzabela z Flemingów (1746-1835), żona Adama Kazimierza, pisarka; stworzyła w Puławach ośrodek kultury polskiej.
StawskaHelena z "Lalki"
RzeckiIgnacy z "Lalki"
IgnacyRzecki z "Lalki"
Rzeckisubiekt z "Lalki"
baronowaKrzeszowska z "Lalki"
IzabelaŁęcka z "Lalki"
stańskahelena z "Lalki" Prusa
Izabelaimię Łęckiej z "Lalki"
KatzAugust, postać z "Lalki"
RzeckiIgnacy,subiekt z "Lalki"
Wokulskizdeklasowany szlachcic z "Lalki"
JanockaEwelina z "Lalki" B. Prusa.
baronostwopaństwo Krzeszowcy z "Lalki" Bolesława Prusa