Hasła do definicji:

Euphasia superba, skorupiak

HasłoOkreślenie hasła
krylEuphasia superba, skorupiak
Euphasia... superba; łac; kryl; skorupiak morski z podgromady pancerzowców