Hasła do definicji:

Czesław (1862-1942), malarz, pionier lotnictwa

HasłoOkreślenie hasła
TańskiCzesław (1862-1942), malarz, pionier lotnictwa