Hasła do definicji:

Anna (1523-1596), królowa polska od 1575, córka Zygmunta I i Bony, żona Stefana Batorego.