Hasła do definicji:

Althusius, Johannes, 1557-1638, niem. prawnik, teoretyk państwa i prawa

HasłoOkreślenie hasła
AlthusAlthusius, Johannes, 1557-1638, niem. prawnik, teoretyk państwa i prawa
AlthusenAlthusius, Johannes, 1557-1638, niem. prawnik, teoretyk państwa i prawa
AlthusiusJohannes,(Althus,Althusen), 1557-1638, niem. prawnik, teoretyk państwa i prawa
Carrede Malberg Raymond, 1861-1935, prawnik francuski, teoretyk państwa i prawa, przedstawiciel pozytywizmu prawniczego
EichhornKarl Friedrich, 1781-1854, prawnik niem., teoretyk prawa
DuguitLeon (zm. 1928), prawnik francuski, teoretyk państwa prawa