Hasła do definicji:

... idus; łac; jaź; ryba z rodziny karpiowatych

HasłoOkreślenie hasła
Leuciscus... idus; łac; jaź; ryba z rodziny karpiowatych
orfajaź złoty, ryba z rodziny karpiowatych
Blicca... bjorkna; łac; krąp ; ryba z rodziny karpiowatych
Tanichthys... albonubes ; łac ; kardynałek ; ryba z rodziny karpiowatych
Tinca... tinca ; łac; lin ; ryba z rodziny karpiowatych
Leuciscus... leuciscus; łac; jelec; ryba z rodziny karpiowatych
Leuciscus... cephalus; łac; kleń ; ryba z rodziny karpiowatych
Carassiusłac ; karaś ; ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych
Vimba... vimba ; łac ; certa ; ryba z rodziny karpiowatych
Scardinius... erythrophthalmus ; łac; krasnopiórka ; ryba z rodziny karpiowatych
Pelecus... cultratus ; łac ; ciosa ; ryba z rodziny karpiowatych
Cyprinus... carpio ; łac ; karp ; ryba jadalna z rodziny karpiowatych
Gobiołac; kiełb ; drobna ryba jadalna z rodziny karpiowatych
Aspius... aspius ; łac; boleń; ryba drapieżna z karpiowatych
krąpryba z rodziny karpiowatych
kiełbryba z rodziny karpiowatych
kleńryba z rodziny karpiowatych
kardynałekryba z rodziny karpiowatych
sazanryba z rodziny karpiowatych
RÓŻANKAryba z rodziny karpiowatych.
chramularyba z rodziny karpiowatych
wzdręgaryba z rodziny karpiowatych
karaśryba z rodziny karpiowatych
linryba z rodziny karpiowatych
grubowargryba z rodziny karpiowatych
brzanaryba z rodziny karpiowatych
różankaryba z rodziny karpiowatych
ciosaryba z rodziny karpiowatych
krasnopiórkaryba z rodziny karpiowatych
jaźryba z rodziny karpiowatych
płoćryba z rodziny karpiowatych
karpryba z rodziny karpiowatych
JELECryba z rodziny karpiowatych
świnkaryba z rodziny karpiowatych
certaryba z rodziny karpiowatych
podustaryba z rodziny karpiowatych
saparyba z rodziny karpiowatych
KLONEKkleń, ryba z rodziny karpiowatych.
ciosakoza, ryba z rodziny karpiowatych
KLEŃklonek, ryba z rodziny karpiowatych.
szwejapiekielnica, ryba z rodziny karpiowatych
klepiecryba słodkowodna z rodziny karpiowatych
jaźzłoty ryba z rodziny karpiowatych
uklejamała ryba z rodziny karpiowatych
wzdręgaryba z rodziny karpiowatych, krasnopiórka
kiełbdrobna ryba z rodziny karpiowatych
BOLEŃrap, ryba z rodziny karpiowatych.
saparyba z rodziny karpiowatych, mała
słonecznicaowsianka; ryba z rodziny karpiowatych
rozpiórsiniec, ryba z rodziny karpiowatych