Hasła do definicji:

... Mostek : wieś w powiecie sokólskim, w gminie Janów.