Hasła do definicji:

... Leone, państwo w Afryce

HasłoOkreślenie hasła
Sierra... Leone, państwo w Afryce
SierraLeone republika w Afryce, ludy: Mende, Temne, stolica Freetown
Ruandapaństwo w Afryce
Malawipaństwo w Afryce
GHANApaństwo w Afryce
RPApaństwo w Afryce
Burundipaństwo w Afryce
Lesotopaństwo w Afryce
Czadpaństwo w Afryce
Suazipaństwo w Afryce
Liberiapaństwo w Afryce
Dżibutimałe państwo w Afryce
NGWANESuazi; państwo w Afryce.
TOGOpaństwo w zach. Afryce
Czadpaństwo w środkowej Afryce
Lesothopaństwo w południowej Afryce
GAMBIApaństwo w zach. Afryce
Czad"Gazowe" państwo w Afryce
Burundipaństwo w środkowej Afryce
Libiapaństwo w Afryce Północnej
Czadtrujące państwo w Afryce
TUNEZJApaństwo islamskie w Afryce
Kanemśredniowieczne państwo w Afryce
Gwineapaństwo, republika w Afryce
KONGOpaństwo w środkowej Afryce
Liberiapaństwo położone w Afryce Zachodniej
UGANDApaństwo w Afryce (stolica Kampala)
Nigerrzeka i Państwo w Afryce
NIGERIAponad stumilionowe państwo w Afryce
LIBERIApaństwo w Afryce (z Monrowią)
Mozambikpaństwo w pd.-wsch. Afryce
MALIpaństwo w Afryce (na Saharze)
Zambiapaństwo w Afryce, lud Bantu
Kubadawne państwo w Afryce; Bakuba
Algieriapaństwo położone w Afryce północnej
MALAWIpaństwo lub jezioro w Afryce
Namibiapaństwo w południowo-zachodniej Afryce
ANGOLApaństwo w płd.-zach. Afryce
NgwaneSuazi, państwo w pd. Afryce
Ghanapaństwo w Afryce, nad Zatoką Gwinejską