Hasła do definicji:

... Familia, w zamyśle autora miał być "kazaniem w kamieniu"