Hasła do definicji:

... Dudziak, wokalistka jazzowa

HasłoOkreślenie hasła
Urszula... Dudziak, wokalistka jazzowa
UrszulaDudziak, polska wokalistka jazzowa i kompozytorka
URBANIAKMika, wokalistka (córka M.U. i U. Dudziak)
BemEwa, wokalistka jazzowa
KAWĘCKAOktawia, wokalistka jazzowa
WILSONCassandra, wokalistka jazzowa
EllaFitzgerlad, wokalistka jazzowa
dudziakUrszula ..., wokalistka jazzowa
BORZYMMonika, wokalistka jazzowa
FitzgeraldElla (zm.1996)amerykańska wokalistka jazzowa
PospieszalskaLidia (ur.1960) polska wokalistka jazzowa
URBAŃSKALiliana, wokalistka jazzowa (matka M. Sadowskiej)
JacksonMahalia (1911-1972) amerykańska wokalistka jazzowa
dudziakUrszula, polska wokalistka jazzowa i kompozytorka
dudziakUrszula, ur. 1943, wokalistka i kompozytorka jazzowa
URSZULA BOGUMIŁA DUDZIAK(1943-xxxx), wokalistka jazzowa i kompozytorka ("Papaja").
AGA ZARYANAgnieszka Czulak (1976-xxxx), polska wokalistka jazzowa.
ZARYANAga, Agnieszka Czulak (1976-xxxx), polska wokalistka jazzowa.
DUDZIAKUrszula, sławna wokalistka jazzowa (mieszka w Nowym Jorku)
JurksztowiczAnna, wokalistka jazzowa i piosenkarka, "Zima lubi dzieci"
URSZULA DUDZIAK(1943-xxxx), Urszula Bogumiła, wokalistka jazzowa i kompozytorka ("Papaja").
HOLIDAYBillie, amerykańska wokalistka jazzowa (zw. Lady Day) (1915-59)
DUDZIAK(1943-xxxx), Urszula Bogumiła, wokalistka jazzowa i kompozytorka ("Papaja").
AuguścikGrażyna, ur, 1955, piosenkarka i wokalistka jazzowa, laureatka Opole 79
ELLA FITZGERALD(1917-1996 r.), amerykańska wokalistka jazzowa, zwana Pierwszą Damą Jazzu.
FITZGERALDElla (1917-1996 r.), amerykańska wokalistka jazzowa, zwana Pierwszą Damą Jazzu.
ELLAFITZGERALD (1917-1996 r.), amerykańska wokalistka jazzowa, zwana Pierwszą Damą Jazzu.