Hasła do definicji:

... łatwo wynurzy, co się w sercu burzy