Hasła do definicji:

(ok. 122-72 p.n.e.), wybitny rzymski wódz pochodzący z Nursji , kraj Sabinów