Hasła do definicji:

(770 - 701 p.n.e.) pierwszy wielki prorok judzki, polityk i pisarz

HasłoOkreślenie hasła
Izajasz(770 - 701 p.n.e.) pierwszy wielki prorok judzki, polityk i pisarz
Amosprorok biblijny, ojciec Izajasza (770-701 p.n.e.)