Hasło do krzyżówki:

żyje w ściekach

HasłoOkreślenie hasła
Bodopierwotniak, żyje w ściekach
Eutrofizacjaproces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w środowisku w tempie przekraczającym jej zasymilowanie