Hasło do krzyżówki:

żydowski srebrnik

HasłoOkreślenie hasła
liwrfrancuski srebrnik
złotnikcenniejszy niż srebrnik
ortdawniej europejski srebrnik
syklmoneta żydowska, srebrnik
denarsrebrnik od Rzymian
monetażydowska, srebrnik - sykl
SYKLsrebrnik, dawna moneta żydowska.
ortdawny srebrnik (ćwierć talara)