Hasła do definicji:

żuraw spuszczający szalupy na wodę