Hasła do definicji:

żona Jakuba, matka Izaaka

HasłoOkreślenie hasła
SARAżona Jakuba, matka Izaaka
Rebekażona Izaaka, matka Ezawa i Jakuba
Sarażona Abrahama, matka Izaaka
RACHELAdruga żona Jakuba biblijna matka Józefa i Beniamina
Ezawsyn Izaaka i Rebeki, starszy bliźniaczy brat Jakuba, któremu sprzedał swe pierworództwo
Saramatka Izaaka