Hasła do definicji:

żona Abrahama

HasłoOkreślenie hasła
Sarażona Abrahama
Sarażona Abrahama, matka Izaaka
Sarażona Abrahama według biblii
Keturabibl. druga żona Abrahama
Abrahamidziplemię Abrahama
niebołono Abrahama
Izaaksyn Abrahama
Izaakniedoszła ofiara Abrahama
Ezawstarszy wnuk Abrahama
łononatury lub Abrahama
ŁONOnatury albo ... Abrahama
Ismaelsyn Abrahama i Hagar
Izaakmiał być ofiarą Abrahama
Izaaksyn Abrahama i Sary
Izaakwedług Biblii: syn Abrahama
łononatury, rodziny lub Abrahama
Hagarnałożnica Abrahama, matka Izmaela
EZAWwnuk Abrahama i Sary
łononatury lepsze od Abrahama
IzaakIsmael (Izmael) syn Abrahama
wykitowaćprzenieść się na łono Abrahama
wykopyrtnąćprzenieść się na łono Abrahama
Izaakjedyny syn Abrahama i Sary
kojfnąćprzenieść się na łono Abrahama
wykorkowaćprzenieść się na łono Abrahama
zdechnąćpójść do Abrahama na piwo
ISMAELbiblijny syn Abrahama i Hagar
Heberprawnuk Sema, prapradziad Nachora, ojca Abrahama
Haransyn Teracha, brat Abrahama i Nachora
Abimelechfilistyński król Gerar, gościł Abrahama z Sara
IZAAKsyn biblijnego Abrahama (i Sary), mąż Rebeki
Izmaelbibl. syn Abrahama i Hagar, protoplasta Arabów
wykitowaćpójść do Abrahama na piwo, wywinąć orła
Madianbibl. syn Abrahama i Ketury, protoplasta Madianitów
wykopyrtnąćpójść do Abrahama na piwo, wywinąć orła
kojfnąćpójść do Abrahama na piwo, wywinąć orła
Nachorbibl. syn Teracha, brat Abrahama i Harana
wykorkowaćpójść do Abrahama na piwo, wywinąć orła
Terachojciec Abrahama, wyruszył z Abrahamem z Ur
Terachbibl. syn Nachora, ojciec Abrahama, Nachora i Harana