Hasła do definicji:

żona Abrahama według biblii

HasłoOkreślenie hasła
Sarażona Abrahama według biblii
Izaakwedług Biblii: syn Abrahama
Ogwedług Biblii król Baszanu
Bógwedług Biblii stworzyciel świata
Adamimię męskie, według Biblii imię pierwszego człowieka
Saulwedług Biblii, pierwszy król Izraela i Judy
Aronimię męskie - według Biblii imię brata Mojżesza
chamwedług biblii jeden z trzech synów Noego
Horwedług Biblii, góra na granicy Edomu, na której zmarł Aaron
Ewaimię żeńskie, według Biblii imię pierwszej kobiety "dającej życie", imię najwyższej bogini przedhebrajskich mieszkańców Kanaanu
Esteraimię żenskie (perskie ester - gwiazda) - imię głównej bohaterki jednej z ksiąg Starego Testamentu; według Biblii małżonka króla perskiego Kserksesa I. Zdrobnienia Esterka. Inne języki łac. Esther, niem. Hester, Tessa. Imieniny 24.V. 7.VII