Hasła do definicji:

żebrać

HasłoOkreślenie hasła
dziadowaćżebrać
miauczećżebrać, molestować
oszczędzaćzebrać pieniądze
pozbieraćzebrać do kupy
skoncentrowaćzłączyć, zebrać, zogniskować
zgrabićzagrabić, zgarnąć, zebrać
nazbieraćzebrać do kupy
skumulowaćnazgromadzać, zebrać, pozbierać
zgromadzićnagromadzić, nazgromadzać, zebrać
naciułaćzgromadzić, zebrać, nazbierać
posklejaćprzen. zebrać, sklecić
naskładaćzebrać, nazbierać, pozbierać
zgromadzićzebrać do kupy
poskładaćprzen. zebrać, sklecić
zakumulowaćnazgromadzać, zebrać, pozbierać
naściągaćzebrać, nazbierać, pozbierać
zmasowaćzgromadzić, zebrać, pozbierać
zaoszczędzićzebrać, nazbierać, uzbierać
nazbieraćpozbierać, uzbierać, zebrać
uskładaćpot. poodkładać, zebrać, nazbierać
uzbieraćpot. nazbierać, zebrać, pozbierać
przyoszczedzićoszczędzając dołożyc, zebrać, zachować
nagromadzićzebrać (do kupy), pozbierać
pozbieraćnp. ludzi: skrzyknąć, zebrać
przyoszczędzićpot. zebrać, nazbierać, uzbierać
uścibolićpot. zebrać, nazbierać, uzbierać
zgromadzićzrobić zapasy, zebrać zapasy
uciułaćpot. przyoszczędzić, zgromadzić, zebrać
nagromadzaćzebrać (do kupy), pozbierać
nagromadzaćnanosić, zrobić lub zebrać zapasy
pozbieraćnp. śmieci: wyprzątnąć, usunąć, zebrać
nachwytaćchwytając, zebrać pewna liczbę czego
nagromadzićnanosić, zrobić lub zebrać zapasy
zagrabićnp. liście: zgrabić, zgarnąć, zebrać
nagrabićzebrać grabiami, zgrabić, pograbić, pozagrabiać
zmasowaćzebrać do kupy, skupić, skoncentrować
poodkładaćnp. pieniądze: zebrać, uskładać, uciułać
uzbieraćpot. zebrać do kupy, nagromadzić, zgromadzić
myślitrzeba je zebrać, kiedy się rozpierzchną
osiadaćzebrać się, zgromadzić się na czymś