Hasła do definicji:

łac; konietlica ; roślina z rodziny traw

HasłoOkreślenie hasła
Trisetumłac; konietlica ; roślina z rodziny traw
Holcusłac; kłosówka; roślina z rodziny traw
Dactylisłac; kupkówka; roślina z rodziny traw
Triticumłac; pszenica; roślina z rodziny traw
Brizałac; drżączka ; roślina z rodziny traw
Brachypodiumłac; kłosownica; roślina z rodziny traw
Digitariałac; palusznik; roslina z rodziny traw
Phleumłac ; brzanka ; roślina z rodziny traw; tymotka
Phalaris... arundinacea ; łac; mielec; roślina z rodziny traw
Agrostisłac ; mietlica ; wieloletnia roślina z rodziny traw
Puccinellia... nuttalliana ; łac; mannica ; roślina z rodziny traw
Festucałac; kostrzewa ; roślina z rodziny traw ok 110 gatunków
Cynosurusłac; grzebienica; roślina jednoroczna lub bylina z rodziny traw
Sorghum... japonicum ; łac; gaolian, kaolian; roślina zbożowa z rodziny traw
Bambusałac: bambus: roślina z rodz.traw
Glyceriałac; manna ; roślina zielna z rodzaju traw
Echinochloałac; chwastnica ; roślina roczna z rodz.traw; chwast
Phalatis... canariensis ; łac ; kanar; roślina z rodz. traw; mozga kanaryjska
Setaria... italica; łac: włośnica ber; jednoroczna roślina z rodz. traw ; czumiza
Sieglingia... decumbens; łac; izgrzyca; bylina z rodziny traw
ciboraroślina z rodziny traw
kłosówkaroślina z rodziny traw
żytoroślina z rodziny traw
berroślina z rodziny traw
kupkówkaDactylis, roślina z rodziny traw
konietlicaroślina wieloletnia z rodziny traw
zyzaniaryż wodny, roślina z rodziny traw
grzebienicaroślina jednoroczna lub bylina z rodziny traw
palusznikroślina z rodziny traw [skojarz z kciukiem]
durraroślina z rodziny traw z krajów tropikalnych
Kostrzewaroślina z rodziny traw ok 110 gatunków
zyzaniaroślina uprawna i ozdobna z rodziny traw, o kwiatach zebranych w wiechy, ryż wodny