Hasła do definicji:

łac ; macierzanka ; roślina z rodziny wargowych

HasłoOkreślenie hasła
Thymusłac ; macierzanka ; roślina z rodziny wargowych
Nepetałac; kocimiętka ; roślina z rodziny wargowych
Dracocephalumłac; pszczelnik; roślina z rodziny wargowych
Hyssopus... officinalis ; łac ; hizop; roślina z rodziny wargowych
Menthalac; mięta ; roślina zielna z rodziny wargowych
Lycopus... europaeus ; łac ; karbieniec ; roślina zielna z rodziny wargowych