Hasła do definicji:

łączność, kontakt, styczność

HasłoOkreślenie hasła
powiązaniełączność, kontakt, styczność
KONTAKTstyczność, łączność
więźkontakt, styczność
więźkontakt, styczność, koneksja
łącznośćkontakt, styczność, związek
wspólnotałączność, kontakt
związekpowiązanie, łączność, kontakt
stycznośćkontakt, łączność, związek